سامانه ثبت نام سرمایه گذاری

برای ثبت نام رویداد سرمایه گذاری بر روی لینک زیر کلیک کنید ( با همکاری صندوق استان گیلان )

سامانه ثبت نام تسهیلات

برای ثبت نام کسب و کار خود از طریق لینک زیر اقدام کنید
خدمت

ارائه خدمات مالی و اعتباری

همین حالا اقدام نمایید

جهت دریافت خدمات مالی و اعتباری صندوق پژوهش و فناوری زنجان می توانید درخواست جلسه خود را همین حالا ثبت نمایید.

هویت صندوق زنجان
درباره ما

پیشرو در حوزه های فناوری

صندوق توسعه فناوری زنجان

صندوق پژوهش و فناوری دولتی استان زنجان

صندوق پژوهش و فناوری دولتی استان زنجان بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اخذ تأئیدیه ثبتی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف حمایت از شرکت­های دانش­ بنیان و فناور فعالیت می نماید.صندوق پژوهش و فناوری دولتی استان زنجان بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم فعالیت می نماید­

ظرفیت های فناوری استان زنجان

صندوق توسعه فناوری زنجان
اخبار

آخرین اخبار صندوق

سوالات متداول

سوالات پرتکرار کاربران

در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود در این صورت بانک پیش
نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت
تسهیلات جدید، بایستی به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای
.بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء گردد

در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود در این صورت بانک پیش
نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت
تسهیلات جدید، بایستی به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای
.بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء گردد

در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود در این صورت بانک پیش
نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت
تسهیلات جدید، بایستی به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای
.بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء گردد

در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود در این صورت بانک پیش
نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت
تسهیلات جدید، بایستی به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای
.بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء گردد